Астана

7:00
20:30
7:30
Жаңалықтар
8:00
Kaznet
8:30
Такси
9:00
Өзгерген өмір
10:00
Жаңалықтар
10:10
Өзгерген өмір
10:30
Фериха
11:30
Қыз ғұмыры
13:00
Жаңалықтар
13:10
Sky-студия
14:00
Новости
14:10
Александровский сад
15:15
Өзгерген өмір
16:40
Такси
17:05
Фериха
17:30
Фериха
18:30
Қыз ғұмыры
20:00
Жаңалықтар
20:30
20:30
21:00
Александровский сад
22:00
Фериха
23:00
Ел аузында
23:25
Бала кегі
0:40
Ән шашу