Астана

7:00
Ән шашу
7:35
20:30
8:05
Жаңалықтар
8:35
Kaznet
9:00
Жүз жылдық мұра
10:00
Жаңалықтар
10:10
Жүз жылдық мұра
10:30
Незабываемый
11:30
Қыз ғұмыры
13:00
Жаңалықтар
13:10
Сырласу
14:00
Новости
14:10
Мама-детектив
15:05
Кто в доме хозяин?
15:30
Жүз жылдық мұра
16:40
Вопреки всему
17:30
Ұмытылмас
18:30
Қыз ғұмыры
20:00
Жаңалықтар
20:30
20:30
21:00
Мама-детектив
22:00
Вопреки всему
22:50
Ұмытылмас
23:50
Жаңалықтар
0:20
20:30
0:50
Еріксіз неке